A A A

Co powinien wiedzieć producent owoców

Szkółkarstwo jest tak specjalną dziedziną sadownictwa, ze już od dawna sadownicy dzielili się na tych, którzy zajmują się produkcją drzewek, i na tych, którzy produkują owoce, sadząc i pielęgnując kupione drzewka. W miarę rozwoju specjalizacji i technologii produkcji podział ten pogłębia się coraz bardziej i dziś nikt już nie wymaga od prowadzącego sad, aby znał się na szkółkarstwie. Dlatego książka ta nie ma na celu nauczania, jak należy prowadzić szkółkę, lecz jedynie ma bardzo ogólnie zapoznać sadownika nieszkółkarza z losami drzewka przed posadzeniem go w sadzie, a przede wszystkim z warunkami, jakim powinien odpowiadać materiał szkółkarski.