A A A

Dobór zapylaczy

Dobór zapylaczy. Większość drzew owocowych jest obcopylna, tzn. ich kwiaty wytworzą owoce wówczas, gdy zostaną zapylone pyłkiem kwiatów innej odmiany. Nie można więc na ogół zakładać całych kwater, a zwłaszcza całych sadów złożonych z drzew jednej odmiany. W opisach odmian podane zostały ich zapylacze. Uwzględnić je trzeba dobierając odmiany dla danej kwatery czy sadu. Sposób rozmieszczenia zapylaczy podano w podrozdziale „Dzielenie sadu na kwatery". Kwatery jednoodmianowe można zakładać z brzoskwiń odmian zaleca­nych u nas do uprawy. Podobnie niektóre, przeważnie najlepiej owocują­ce, odmiany wiśni są samopylne. Przeciwieństwem brzoskwiń jest leszczyna, której wszystkie odmiany do dobrego owocowania wymagają odpowiednich zapylaczy.