A A A

Korzyści z kontraktowania sadu

Wraz z rozwojem produkcji i jej specjalizacją prowadzenie detalicznej sprzedaży przez producenta traci na znaczeniu. Największymi odbiorcami owoców od producentów są spółdzielnie ogrodnicze i zakłady przetwór­stwa owocowo-warzywnego. Instytucje te nie tylko skupują owoce, ale również organizują produkcję sadowniczą w przydzielonych im rejonach, opiekują się tą produkcją i są za nią odpowiedzialne. Kontraktacja zakładanego sadu polega na zawarciu umowy między przyszłym sadownikiem a spółdzielnią ogrodniczą czy zakładem przetwór­czym. W ogólnym zarysie zobowiązuje się sadownika do tego, aby założył dobry sad i starannie go pielęgnował, a wyprodukowane owoce sprzeda­wał instytucji kontraktującej. Zobowiązuje tez tę instytucję, aby udzielała pomocy sadownikowi przy zakładaniu i prowadzeniu sadu, a późniei kupowała od niego owoce. Pomoc spółdzielni ogrodniczej czy zakładu przetwórczego obejmuje zarówno fachowe poradnictwo, zaopatrzenie w drzewka, nawozy, środki ochrony roślin, jak i możliwości zaciągnięcia pożyczki w Banku Spółdziel­czym na zakup drzewek i pokrycie innych kosztów związanych z zakła­daniem sadu, łącznie z ogrodzeniem go siatką. Szczegółowych informacji o kontraktowaniu sadów udzielają spółdzielnie ogrodnicze i zakłady prze­twórstwa owocowo-warzywnego. Producent kontraktujący sad ma obowiązek nabywania drzewek przez spółdzielnię ogrodniczą lub zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego dzięki czemu będą one pochodzić ze szkółek kwalifikowanych. Obowiąz­kowe jest również dobre pielęgnowanie drzew, nad czym czuwa instruktor. Jeśli, na przykład, producent nie wykona odpowiedzialnego opryskiwania drzew, to instruktor może zarządzić aby zabieg ten wykonała spółdzielnia lub inna instytucja na koszt producenta. Dzięki kontraktacji producent jest pewien, ze wszystkie jego owoce, jeśli będą odpowiadały obowiązującym normom jakościowym, zostaną od niego kupione, i to co najmniej po cenie gwarantowanej. Ceny w punktach skupu bardzo się zmieniają, czasem są wyższe od gwarantowa­nych (w latach nieurodzaju), a czasem niższe (w latach urodzaju). Producent, który zakontraktował sad, nigdy na wahaniach cen nie traci, ponieważ w roku urodzaju powodującego zniżkę cen uzyskuje co najmniej cenę zagwarantowaną w umowie. Ponadto ceny płacone za jabłka i gruszki zakontraktowane są zawsze o 10% wyższe, a za wiśnie i czereśnie o 5% wyższe niż za niezakontraktowane. Pewnym dopingiem do czytania prasy fachowej przez producenta kontraktującego sad jest pokrywanie przez spółdzielnię ogrodniczą 50% kosztów prenumeraty bardzo przystępnego dwutygodnia „Owoce, warzy­wa, kwiaty". Najmniejsza wielkość sadu, który można zakontraktować, wynosi 2 ha. Zakontraktować można również sad już owocujący. Producent podpisuje wówczas podobną umowę jak przy zakładaniu sadu. Zapewnia mu ona opiekę instruktora i pomoc w zaopatrzeniu w środki produkcji oraz zaciąganiu pożyczek bankowych, nakładając obowiązek odstawiania owoców instytucji kontraktującej (oczywiście, co najmniej po cenie gwarantowanej). Przy podpisywaniu umowy przeprowadza się inwentary­zację sadu i ustala plan jego uporządkowania, tzn. dosadzenia lub przeszczepienia drzew itp. Instytucja kontraktująca może również ułatwić zaciągnięcie pożyczki na budowę chłodni czy przechowalni.