A A A

Leczenie ran na drzewach

Zrazy odmian nie występujących w okolicy można nabywać w Centrali Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa lub też w Zakładach Doświad­czalnych Instytutu Sadownictwa, których wykaz podano na str. 174. Najczęściej używane są trzy sposoby szczepienia. Szczepienie przez stosowanie wykonuje się wówczas, gdy grubość podkładki i zraza jest jednakowa. Powierzchnia cięcia powinna być dość długa, bardzo równa, uzyskana jednym, płynnym pociągnięciem noza i leżeć po przeciwnej stronie dolnego oczka zraza. Najpierw przygotowuje się zraz z 3-4 oczkami, a następnie przycina pęd podkładki w taki sposób, aby otrzymać powierzchnię cięcia tej samej długości i szerokości jak na zrazie (rys. 95). Szczepienie w klin stosuje się wówczas, gdy podkładka jest grubsza od zraza. Najpierw zraz przycina się w klin, a następnie taki sam klin wycina w pędzie podkładki. Klin zraza musi dokładnie pasować do miejsca pozostałego po wycięciu klina w podkładce (rys. 96). Kozuchówkę można stosować dopiero wówczas, gdy drzewa skończą 138 okres spoczynku i miazga wznawia działalność. Podkładka musi być Rys 98. Sposób wykonania ««ep.enw mosto-wego: po środku - dwa sposoby nac.nan a , Tozchylania kory, za którą wsuwa s^ ^ prawej strony przycięte zrazy; z lewej wszczepiony Po ostrej zimie, gdy istnieje podejrzenie, ze miazga pod korą mogła zmarznąć, opukuje się pnie drzew drewnianym młotkiem. Jeśli miazga została zniszczona, to całe płaty kory odstają od drewna, co łatwo poznać po zmienionym odgłosie przy opukiwaniu. Odstającą korę należy przybić gwoździkami do pnia, co ułatwi drzewu wytworzenie nowej miazgi. Jeśli tego nie zrobimy, obumarła kora będzie odpadać i odsłoni drewno. Powstaną uszkodzenia zwane oparzeliznami mrozowymi. Pnie z oparzeliznami mrozowymi, jak również pnie ogryzione przez zające, nawet myszy, leczy się za pomocą szczepienia mostowego. Polega ono na przywróceniu połączenia między korzeniami a koroną za pomocą tkanek przewodzących wszczepionego zraza. Technika szczepienia jest podobna do kożuchówki (rys. 98). Należy uważać, aby nie wszczepić zraza „do góry nogami". Końce zraza wsunięte pod naciętą korę przybija się gwoździkami do pnia drzew starszych lub przywiązuje rafią do pnia drzew młodszych. Przy szczepieniu mostowym zakłada się przeważnie kilka zrazów. Czasem zamiast zraza wygodniej jest wszczepić odrost korzeniowy lub pęd dziczka posadzonego koło drzewa (rys. 99). Podczas wyjątkowo silnych mrozów pnie drzew pękają, niekiedy z dość głośnym hukiem. Pęknięcie takie, zwane listwą mrozową, przedstawia rysunek 100. Na wiosnę pęknięcia goją się, jeżeli oprócz listwy mrozowej nie ma innych uszkodzeń mrozowych. Na ogół brzegi szpary „schodzą się" na wiosnę, jednak rany nie posmarowane maścią goją się wolniej, a drzewa pestkowe silnie gumują.