A A A

Nawozy organiczne

Nawozy organiczne mają dużo zalet. Starannie przechowany obornik może znacznie przyczynić się do zwiększenia owocowania drzew. Nawozy organiczne bowiem nie tylko dostarczają roślinom wszystkich składników pokarmowych, i to w stosunku odpowiadającym mniej więcej potrzebom roslm, lecz również wzbogacają glebę w próchnicę. Działanie nawozów organicznych jest powolne i długotrwałe, składniki pokarmowe bowiem W rt6?'116 Są przez r°ślinę stopniowo, w miarę rozkładania się obornika. artośc nawozowa obornika zależy od paszy zadawanej bydłu, ściółki i sposobu przechowywania