A A A

Odmładzanie drzew

Chcąc przywrócić dobre owocowanie starzejącego się drzewa, trzeba usunąć część korony. Skraca się konary o 1/3 ich długości. Zabieg ten nazywamy odmładzaniem. Można je rozłożyć na 2-3 lata, tzn. w jednym roku skracać tylko co drugi lub co trzeci konar. Nie można określić wieku, w którym drzewo się starzeje. Zależy on od gleby, warunków klimaty­cznych, odmiany, agrotechniki itp. Objawami starzenia się drzew są silne osłabienie wzrostu pędów i drobnienie owoców.