A A A

Optymalna i minimalna wielkość sadu towarowego

Optymalna i minimalna wielkość sadu towarowego. Po zapoznaniu się z sytuacją w produkcji owoców oraz potrzebami w zakresie zaopatrze­nia ludności można juz rozważyć odpowiedź na pytanie „Czy warto założyć sad?" Nie jest ona łatwa. Na pewno warto założyć sad, jednak jylko wówczas, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki omówione w następnych rozdziałach, a przede wszystkim to, ze producent będzie w stanie prowadzić sad zgodnie z współczesnymi zaleceniami, co pozwoli uzyskać duze plony dorodnych owoców, a tym samym zapewni opłacal­ność produkcji. Trudno jest ustalić optymalną wielkość rodzinnego gospodarstwa sadow­niczego, ponieważ zmienia się ona szybko wraz z wprowadzaniem coraz wydajniejszych maszyn. Obecnie dochodzić ona może do 20 ha, ponieważ taki areał może obsłużyć duzy opryskiwacz ciągnikowy — podstawowa maszyna w sadownictwie. Oczywiście w okresie spiętrzenia prac. zwłaszcza podczas zbioru owoców, gospodarstwo to musi posługiwać się siłą najemną. Obecnie dobre utrzymanie rodziny może zapewnić sad znacznie mniejszy, kilkuhektarowy. Trudno tez określić dolną granicę jego wielkości, ponieważ zależy ona od warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa, liczebności i składu rodziny oraz innych czynników. Ponadto sad zakłada się na wiele lat, a więc przewidzieć tez trzeba zmiany, jakie w tym czasie zajdą zarówno na rynku owocowym, jak i w poziomie życia rodziny. Można jednak przyjąć za minimalne 4-5-hektarowe dobre gospodarstwo sadownicze. Oczywiście, można i z mniejszej powierzchni uzyskiwać niezły dochód, ale wymagać to będzie nieproporcjonalnie dużych nakładów. Przestrzec trzeba jednak przed zakładaniem sadu bardzo małego, jeśli nie wejdzie w skład sadów zblokowanych lub nie wykorzysta się innej formy kooperacji. Pojedyncze bardzo drobne gospodarstwa sadownicze nie będą przede wszystkim w stanie zakupić potrzebnych maszyn ani racjonalnie ich wykorzystać.