A A A

Pakowanie owoców

Owoców przewożonych na niedaleki rynek lub punkt skupu można nie opakowywać, jeśli nie ma obawy, że przemarzną. Aby zmniejszyć obijanie się owoców w czasie przewożenia wozami konnymi, należy używać, wozów resorowych na ogumionych kołach. Pod skrzynki ładowane na zwykłe wozy podściela się słomę. Cechy Wybory I II Tabela 36. Wymagania, którym powinny odpowiadać morele poszczegól- nych wyborów Jakość morele powinny być świeże, jędrne, zdrowe, dojrzałe, czyste, niezawilgocone, bez uszkodzeń, o barwie od żółtej do poma­rańczowej, o zapachu i smaku charakterystycznym dla moreli; dla przemysłu o dojrzałości technicznej i ścisłym miąższu odchodzącym od pestki wyrównane pod wzg- mogą być z niewiel- jednostce opako- lędem wielkości, bar- kimi zabliźnionymi wania wy i stopnia dojrzą- uszkodzeniami skór- łości w jednostce ki; zbliżone pod wzg- Minimalna wiel- średnica największego przekroju poprzecznego w mm, nie kość mniej niz 30 opakowania lędem dojrzałości Przygotowując owoce do wysłania, zwłaszcza na większą odległość, pakuje się je bardzo starannie. Na rysunku 140 pokazano jeden ze sposobów układania jabłek w skrzynkach. Układanie to jest ułatwione, ponieważ pokalibrowane owoce jednej partii towaru mają tę samą wielkość. Wybór sposobu pakowania zależy głównie od wielkości owoców. Skrzynki wykłada się papierem (B) lub wełną drzewną (A). Najczęściej owoce sortuje się podczas pakowania, układając je wyborami w oddzielnych skrzynkach w jeden z podanych sposobów. Aby owoce nie rozsypywały się w skrzynce w czasie ich układania, skrzynkę należy ustawić pochyło. Owoce przeznaczone ne eksport pakuje się w specjalne opakowania dostarczane przez spółdzielnie ogrodnicze. uwzględnienie przy kupnie drzewek opracowanego przez specjalistów doboru odmian, sadzenie w zimniejszych rejonach i na mniej sprzyjających stanowiskach drzew odmian wytrzymałych na mróz, szczepienie odmian wrażliwych w koronie wytrzymałych przewodnich, uprawianie tylko drzew niskopiennych lub krzaczastych, niedopuszczanie do osłabienia drzew przez choroby i szkodniki, nadmierne owocowanie, siew zbóz w sadzie itp., niestosowanie w drugiej połowie lata uprawy lub nawożenia przedłu­żających wzrost drzew, owijanie słomą pni drzew młodych, opukiwanie pni na przedwiośniu i przybijanie gwoździkami odstającej kory, leczenie oparzelizn mrozowych za pomocą szczepień mostowych.