A A A

Pielik

Pielik używany jest przede wszystkim do niszczenia chwastów dwuliś­ciennych odpornych na Gesatop 50 czy Gesaprim 50, jak powój polny i ostrożeń polny. Nie działa na chwasty jednoliścienne. Pobierany jest przez liście i następnie rozprowadzany po całej roślinie, powodując zaburzenia w jej wzroście. Objawiają się one charakterystycznym zdeformowaniem i skręcaniem się roślin. Pielikiem opryskuje się chwasty, które juz wytworzyły dość duzą po­wierzchnię liści, ale jeszcze przed zakwitnięciem, ponieważ na starsze rośliny działa słabiej. Należy uważać, aby nie opryskać Pielikiem liści drzew, ponieważ je uszkodzi.