A A A

Podkładki jabłoni

M 9 niedawno była najpopularniejszą podkładką karłową. Istotnie, drzewa na niej szczepione są bardzo małe, wcześnie wchodzą w okres owocowa­nia i owocują obficie. Niestety, podkładka ta jest mało przydatna dla naszego sadownictwa, gdyż jest wrażliwa na mróz, wymaga bardzo dobrej gleby oraz ma bardzo słaby system korzeniowy, co powoduje masowe przewracanie się drzew, które ponadto łatwo się łamią w miejscu okulizacji. Z tych powodów drzewa na M 9 nadają się tylko do małych ogródków przydomowych, gdzie trzeba zapewnić bardzo staranne pielęg­nowanie i koniecznie przywiązywać je do palików lub innych podpór.