A A A

Pora dojrzewania

Pora dojrzewania. Zwłaszcza pora dojrzewania drzew ziarnkowych (jabłonie, grusze) wpływa w decydujący sposób na organizację zbioru i sprzedaży. Nawet w dużym gospodarstwie może dominować jedna odmiana, np. Mcintosh, jeśli nie przewiduje się trudności w znalezieniu pracowników do zbioru owoców. Na ogół jednak większe gospodarstwo powinno sadzić kilka odmian. Przedłuży się wówczas okres zbioru (tabela 2) i przygotowania owoców do sprzedaży. Nadmiar owoców na rynku spotyka się przede wszystkim jesienią. Dlatego najlepiej uprawiać głównie ałbo odmiany wczesne, jeśli gospodarstwo znajduje się w rejonie uzdrowiskowo-turystycznym czy w pobliżu dużego miasta, albo odmiany nadające się do dłuższego przechowywania, zwłaszcza jeśli gospodarstwo ma lub planuje zbudować chłodnię. Należy pamiętać, ze jabłka i śliwki odmian wczesnych muszą sukcesywnie i szybko docierać do konsumen­tów. Gospodarstwo nie mające pewności, że te warunki będą zawsze spełnione, nie powinno podejmować ryzyka uprawy odmian wczesnych tych gatunków. Szczególnie ostrożnie trzeba podchodzić do sadzenia jabłoni odmian najwcześniejszych, np. Close, ponieważ już odczuwa się tak dużą ich podaż, że często przekracza zapotrzebowanie rynku. Do przechowywania i do przerobu jabłka wczesnych odmian nie nadają się. W małych sadach należy ograniczać się do uprawy 2-4 odmian, co umożliwi nie tylko uzyskanie względnie dużej jednolitej partii owoców, ale również przeprowadzenie zbioru w krótkim czasie, jeśli dobierze się odmiany o zbliżonej porze dojrzewania. Na ogół drobne sady nie stanowią jedynej podstawy utrzymania ich właścicieli i dlatego zbiór w krótkim okresie mniej będzie ich absorbować, zwłaszcza jeśli przypadnie na mniejsze nasilenie prac w innych działach gospodarstwa, na urlop, przyjazd rodziny z miasta itp.