A A A

Przechowywanie owoców

Jabłka i gruszki odmian zimowych można sprzedać albo zaraz po zbiorze, albo w zimie lub na wiosnę, przechowawszy je do tego czasu w chłod­niach, przechowalniach czy też w przystosowanych pomieszczeniach, jak np. piwnicach. Owoce po zerwaniu trzeba traktować jak organizmy żywe, ponieważ w dalszym ciągu oddychają, transpirują i podlegają różnym chorobom. Zadaniem sadownika jest zapewnienie owocom takich warunków prze­chowywania, aby jak najdłużej nie wystąpiły na nich objawy przejrzenia (kaszowacenie miąższu) i więdnięcia (marszczenie się skórki). W pomieszczeniach, w których są złożone owoce, należy przede wszyst­kim utrzymywać temperaturę od 0 do 4°C i dużą wilgotność powietrza. Niska temperatura zapobiega szybkiemu dojrzewaniu, a duża wilgotność powietrza — więdnięciu. W chłodniach ze zmodyfikowaną atmosferą dodatkowo opóźnia się dojrzewanie owoców przez obniżanie w powietrzu zawartości tlenu i zwiększaniu zawartości dwutlenku węgla.