A A A

Szkody wyrządzane przez mróz

Szkody wyrządzane przez mróz mogą być bardzo groźne, niszczy on czasem całe drzewa, a nawet cały sad. Zmarnowany zostaje wówczas nakład pieniędzy i pracy na założenie sadu, producent zaś nie jest w stanie naprawić swoich błędów, może ich tylko uniknąć przy powtórnym sadzeniu drzew. Zabezpieczanie sadu przed wymarznięciem omawiane było w kilku rozdziałach. Najważniejsze zasady są następujące: — wybranie pod sad miejsca, gdzie nie tworzy się zastoisko mrozowe i 316 gdzie poziom wody gruntowej nie jest za wysoki,