A A A

Ugór herbicydowy

Utrzymuje się go za pomocą preparatów chwastobójczych, czyli herbicy­dów. Pozwalają one utrzymać glebę wolną od okrywy roślinnej, czyniąc zbędnym ręczne lub mechaniczne odchwaszczanie (rys. 41). Gleba nie- Rys. 41. Pasy ugoru herbicydowego w rzędach drzew (fot. Z. Soczek) wzruszona przez narzędzia uprawowe zostaje przerośmęta przez korzenie drzew. Jest to warstwa najzyźniejsza, najlepiej przewietrzona i najbardziej zasobna w łatwo przyswajalne składniki pokarmowe Z tego powodu ugór herbicydowy sprzyja dobremu wzrostowi i plonowaniu drzew. W sadzie stosuje się następujące herbicydy. Gecatop 50 jest herbicydem doglebowym pobieranym przez korzenie roślin. Skutecznie niszczy większość chwastów jednorocznych a w wyższych dawkach również perz. Odporne na Gesatop 50 są: ostrozeń polny (oset), powój polny, skrzyp polny, podbiał pospolity, pokrzywa zwyczajna, mniszek lekarski i chrzan Gesatopem 50 opryskuje się glebę na wiosnę przed rozpoczęciem wegetacji przez drzewa, gdy temperatura przekroczy 10"C, przed wzejś-ciem chwastów lub tez po ich wzejściu. Skuteczność Gesatopu 50 zależy przede wszystkim od dawki preparatu, a nie od ilości wody użytej do jego rozcieńczenia, oraz od wilgotności gleby. W okresie suszy nie można spodziewać się efektu chwastobójczego i należy poczekać ze stosowaniem Gesatopu 50, az przejdą deszcze. Gesatop 50 utrzymuje się w glebie dość długo, zanim nie zostanie rozłożony przez mikroflorę glebową. L powodu słabego przemieszczania się w glebie najmniej grozi uszkodzeniem drzew i dlatego można stosować go we wszystkich sadach, nawet wiśniowych czy śliwowych (oba gatunki są bardzo wrażliwe na herbicydy).