A A A

Zapobieganie przedwczesnemu opadaniu jabłek

Straty poniesione na skutek opadnięcia pewnej części jabłek przed zbiorem były zawsze duże. U odmian łatwo się osypujących spady stanowiły przeważnie do 30%, a w latach z silnymi wiatrami nawet do 70-90% plonu. Dzisiaj problem ten zaostrzył się w związku z zakładaniem dużych kwater jednoodmianowych, co bardzo utrudnia sprawne przeprowadzenie zbioru w odpowiednio krótkim czasie. Szczególnie dużą trudność stwarza czołowa w Polsce odmiana Mclntosh, ponieważ jej jabłka bardzo łatwo opadają. Opadanie jabłek przed zbiorem można bardzo znacznie zahamować opryskując drzewa Pomonitem R-10 albo Alarem. Pomonit R-10 w stężeniu 0,04% stosuje się na 7-10 dni przed zbiorem jabłek. W razie upalnej pogody lub opóźnienia zbioru opryskiwanie należy po kilku dniach powtórzyć. Alar w stężeniu 0,1% stosuje się na 8 tygodni przed zbiorem. Hamuje on opadanie owoców silniej niż Pomonit, w niektórych latach może spowodować zbrązowienie przygniezdne. Z tego powodu Alar stosuje się tylko na tej części kwatery, z której owoce będą zbierane później. Jednak trzeba je wyjąć z chłodni i sprzedać wcześniej, np. jabłka odmiany Mclntosh do końca grudnia.