A A A

Zapotrzebowanie na siłę roboczą

Planując założenie sadu, zwłaszcza dużego, należy się liczyć z potrzebą zatrudnienia dodatkowych pracowników, przede wszystkim w okresie cięcia drzew i zbioru owoców. Nakłady pracy zmieniają się bardzo zależnie od struktury i wieku sadu, wyposażenia gospodarstwa w sprzęt, organiza­cji i wydajności pracy itp. Na ogół można przyjąć, ze w nowoczesnym sadzie jabłoniowym z drzewami niskimi, choć nie karłowymi, przy dysponowaniu dostępnymi w Polsce maszynami i narzędziami, cięcie drzew na 1 ha wymaga około 80 robotnikogodzin, a zbiór owoców w roku dobrego urodzaju od 150 do 200 robotnikogodzin. Cięcie drzew może trwać dłużej, natomiast zbiór owoców należy przepro­wadzać we względnie krótkim okresie. Zapewnienie więc przy zbiorze odpowiedniej liczby osób jest szczególnie ważne. Na przykład w 1-he­ktarowym sadzie złożonym z jabłoni odmian jesienno-zimowych, z których owoce będzie się zbierać przez jeden miesiąc, pracę tę może wykonać sam właściciel, w sadzie 2-hektarowym będzie juz musiał korzystać z pomocy rodziny lub okresowo jednego pracownika najemnego, a w sadzie 10-he-ktarowym musi zatrudnić około 7-8 osób.