A A A

Formowanie i cięcie drzew

Drzewo nie cięte wcześniej wchodzi w okres owocowania i owocuje obficiej niż drzewo cięte; szybko jednak zagęszcza się nadmiernie, wskutek czego pogarsza się jakość owoców: stają się drobne, niesmaczne i słabo zabarwione. Zacieniona wewnętrzna część korony nie owocuje, toteż plon w przeliczeniu na jej objętość maleje. Jeżeli drzewa posadzono w małej rozstawie, to ich korony szybko się zwierają i mogą dalej rosnąć tylko w górę. Owocują same wierzchołki gałęzi, a wówczas maleje plon z całego drzewa. Prócz tego gałęzie wyrastające przeważnie pod ostrym kątem w stosunku do przewodnika łatwo się odłamują. Wszystkim tym niekorzyst­nym zjawiskom można zapobiec przez formowanie i cięcie drzew. Umiejętnie wykonane pozwalają: uzyskać mocne korony zdolne do utrzymania dużej ilości owoców, zapobiec zagęszczaniu się koron i pogorszeniu jakości owoców, utrzymać rozmiary przewidziane przy ustalaniu rozstawy drzew, odmładzać gałęzie i kierować ich układem w koronie, niezbyt opóźniać wejście drzew w okres owocowania. Rozróżniamy cięcie po posadzeniu drzew (opisane w rozdziale „Zakładanie sadu"), formowanie koron, prześwietlanie koron i odmładzanie drzew.