A A A

Czy warto założyć sad?

Założenie sadu jest kosztowne i wymaga poczynienia większych zmian w gospodarstwie niż wprowadzenie innych roślin, a popełnione błędy często ujawniają się dopiero po kilku latach. Warto więc uprzednio bardzo wnikliwie rozważyć wszystko, co przemawia za założeniem sadu, i wszystko, co może przed tym powstrzymywać.