A A A

Prowadzenie chłodni i przechowalni

W lecie, przed sezonem przechowalniczym, należy sprawdzić działanie instalacji chłodniczej i elektrycznej, szczelność drzwi itp., a komory starannie uprzątnąć. Jeśli na ścianach pojawi się pleśń, należy je zmyć dokładnie gorącą wodą z detergentem, a następnie po wysuszeniu opryskać 0,3-procentowym roztworem chloraminy lub pomalować farbą z dodatkiem 2% Topsinu M. Kilka dni przed rozpoczęciem zbioru owoców zaczyna się obniżać temperaturę w komorach chłodni. Złożone w nich owoce należy możliwie szybko schłodzić do temperatury dla nich przewidzianej. Najpóźniej po 2-3 3oo dniach powinny osiągnąć w chłodni optymalną temperaturę. Wynosj ona: Rys 132. Załadunek owoców do chłodni za pomocą samojezdnego akumulatorowego pod­nośnika widłowego (fot. T. Pawlak) OX dla odmian Bankroft. Starking z grupa. Red Delicious, Landsberska. Bo.ken, Spartan, Beforest, Close, Cortland, Idared, Kronselska, Mcln- tosh, Melba, 2°C dla odmian Jonatan (i pokrewnych) oraz Wealthy, 3-4°C dla odmian Koksa Pomarańczowa, Boskoop, Królowa Renet, Szara Reneta, Cesarz Wilhelm, Malinowa Oberlandzka, 0 do -1°C dla gruszek. Aparatura chłodnicza nie jest obliczona na tak szybkie chłodzenie dużych mas owoców i dlatego komory należy załadowywać stopniowo przez 4-6 dni, codziennie zapełniając tylko 1/6 do 1/4 ich pojemności. Szybkość schłodzenia owoców w przechowalni zależy od temperatury nocnej w okresie zbioru. Przeważnie nie pozwala ona na zadowalająco szybkie schłodzenie owoców i głównie z tego powodu przechowalnia jest mniej przydatna od chłodni. Na ogół przetrzymuje się zebrane owoce przez noc w sadzie i zwozi je nad ranem, gdy są najzimniejsze. Skrzynki z owocami i palety skrzyniowe ustawia się w odległości 15-2C cm od ścian i co najmniej 30 cm od sufitu. Między rzędami palet Rys. 134. Ręcznie przesuwane podnośniki wid­łowe do ustawiania skrzyń w komorach chłod­niczych; widoczne skrzynie paletowe mieszczą około 350 kg jabłek (fot. Z. Soczek) skrzyniowych lub co kilka rzędów mniejszych skrzynek zostawia się odstęp 10-centymetrowy, a w rzędzie 5-centymetrowe wolne przestrzenie uła­twią krążenie powietrza i równomierne chłodzenie owoców. W przecho­walniach bez podłogi ażurowej ustawia się skrzynki na łatach wysokości 15-20 cm. Załadowywanie owoców do komór bardzo ułatwiają samojezdne skumula-torowe podnośniki widłowe (rys. 132). Ciągników z podnośnikami widłowymi nie można używać w tym celu, ponieważ spaliny przyspieszają dojrzewanie owoców. Wilgotność powietrza utrzymuje się na poziomie 85-90% wilgotności względnej. Mierzy się ją za pomocą prostego wilgotnościomierza (do nabycia w sklepach „Foto-Optyka"). Dużą wilgotność powietrza uzyskuje się przez polewanie wodą podłóg. „vł. 135. Jabłka z oparzelizna powierzchnią (fot. T. Hertz)