A A A

Mocznik

Mocznik (zawiera 46% azotu) łatwo rozpuszcza się w wodzie, ale dopiero po kilku dniach ulega w glebie przemianom, dzięki którym azot w nim zawarty przechodzi w taką formę, w jakiej występuje w saletrze, i staje się łatwo dostępny dla roślin. Jest to najbardziej skoncentrowany nawóz azotowy i dzięki temu najekonomiczniejszy w transporcie. Słabo zakwasza glebę. Do najczęściej używanych nawozów fosforowych i potasowych należą: superfosfat granulowany zawierający 19% P205 i skoncentrowane sole potasowe zawierające 40, 50 lub 60% K20. Stosujemy je na wszystkich typach gleb. Ponieważ potas, a zwłaszcza fosfor, są bardzo silnie zatrzymywane przez glebę i bardzo słabo przemieszczają się w niej, nawozy te należy wysiewać przed orką lub innym zabiegiem uprawowym, który umożliwi wprowadzenie ich do głównej masy korzeni. Oba nawozy można mieszać ze sobą nawet na długo przed siewem. Sól potasową można mieszać ze wszystkimi nawozami tuz przed siewem. Superfosfatu z mocznikiem i siarczanem amonowym mieszać nie można, a z saletrą i saletrzakiem można na krótko przed siewem. Do nawozów magnezowych należy wapno magnezowe węglanowe Zawiera ono od 10 do 20% MgO. Stosować je można tylko na glebach wymagających wapnowania co 3-4 lata. Na glebach nie wymagających tego zabiegu należy stosować znacznie droższy technicznie uwodniony siarczan magnezowy zawierający 16% MgO. Żelazo można dostarczać drzewom, opryskując je roztworem siarczanu żelazawego. Z nawozów wapniowych najczęściej spotykamy się z nawozem wapnio­wym tlenkowym (wapno palone rolne) zawierającym 60 lub 80% CaO i z nawozami wapniowymi węglanowymi, np. z nawozem wapniowym węglanowym zwyczajnym (wapniak mielony) zawierającym 45% CaO, nawozem wapniowym węglanowym posodowym zawierającym 40-50% CaO i wapnem defekacyjnym zawierającym 15-30% CaO. Najsil­niej działa nawóz wapniowy tlenkowy. wysiewem nawozów mineralnych a ni z Nie wolno łączyć wapnowania nawożeniem obornikiem. W rolnictwie stosuje się często nawozy wieloskładnikowe. W sadownict­wie znalazły one zastosowanie na małych działkach i w ogródkach przydomowych (np. Fructus 1). W sadach produkcyjnych stosuje się przede wszystkim Florovit (do nawożenia dolistnego). Zawiera on 3% N, 0,7% P206, 2,4% K20, 0,8 Ca, 0,2 S, 100 mg na 1 MgO, 30 mg na 1 Bi 20 mg na 1 Mo. Sprzedawany jest w postaci stężonego roztworu, z którego przyrządza się ciecz roboczą.