A A A

Rozstawa sadzenia

Od siły wzrostu i formy korony zależy gęstość sadzenia drzew. Nie zaleca się juz sadzić jabłoni odmian silnie rosnących (np. Bankroft, Starking) szczepionych na podkładkach silnie rosnących (np. siewki Antonówki). Planując formowanie koron kolistych, należałoby takie drzewka sadzić w rozstawie 8*6 m. Jabłonie odmian słabo rosnących szczepione na podkładkach silnie rosnących można sadzić w rozstawie 6*4 m. Aby ułatwić zmechanizowanie prac, zaleca się obecnie jedną standardową odległość między rzędami drzew wynoszącą 4,0-4,5 m. Różne zagęszcze­nie sadu, uwarunkowane siłą wzrostu użytych podkładek i odmian, uzyskuje się tylko przez stosowanie większych lub mniejszych odległości między drzewami w rzędach. Odległości te dla jabłoni różnych odmian i na różnych podkładkach podano w tabeli 3. Najgęściej można sadzić jabłonie karłowe — w rzędzie co 2,0 m. Zmieści się wówczas na hektarze około 1250 drzew. Gęsto posadzone drzewa muszą być bardzo umiejętnie pielęgnowane, a nakłady na założenie takiego sadu są duże, toteż należy dysponować odpowiednim kapitałem i zasobem wiadomości. Najmniejsze zagęszczenie — przy zachowaniu zalecanej odległości między rzędami drzew wynoszącej 4,0-4,5 m — uzyska się sadząc jabłonie silnie rosnących odmian, szczepione na podkładkach półkarłowych, co 6 m w rzędzie (370 drzew na 1 ha). Drzewa szczepione na podkładkach półkarłowych i silnie rosnących sadzone w rzędach co 4,0-4,5 m należy prowadzić szpalerowe Grusze odmian silnie rosnących, szczepione na podkładkach silnie rosnących, sadzi się w rozstawie 7*5 m, odmian słabo rosnących — w rozstawie 5X4 m, przewidując formowanie koron kolistych. Dla sadów gruszowych zaleca się również standardową odległość między rzędami drzew wynoszącą 4,0-4,5 m. Odległości w rzędzie dla różnych odmian i podkładek podano w tabeli 3. Grusze na podkładkach silni» rosnących, sadzone w rzędach co 4-4,5 m, prowadzi się w formie szpaleru. Gruszom karłowym formuje się koronę wrzecionową. Śliwy z koronami kolistymi powinny rosnąć w rozstawie 6*4 m, czereśnie — w rozstawie 7*6 lub 7*5, wiśnie — w rozstawie 6*4 lub 5><4 m, morele — w rozstawie 6*4 m, brzoskwinie — 5x4m. Również dla drzew pestkowych zaleca się standardową odległość między rzędami drzew wynoszącą 4-4,5 m. Stosując ją formuje się korony owalne lub szpalery. Odległości sadzenia drzew pestkowych w rzędzie, zależnie od gatunku i podkładki, podano w tabeli 3. Największej rozstawy wymaga orzech włoski: 10*8 lub 8*6 m. Leszczynę sadzi się przeważnie w rozstawie 5X4 m.