A A A

Zakup drzewek

Produkcja drzewek owocowych, zarówno w szkółkach państwowych, jak i prywatnych, jest kontrolowana przez państwo. Specjalne komisje przepro­wadzają kwalifikację szkółek, co daje pewność, że sprzedawane drzewka odpowiadają stawianym wymaganiom. Nie opłaca się więc ponosić ryzyka związanego z kupnem drzewek nie pochodzących ze szkółek kwalifikowa­nych, np. na targowiskach czy od sąsiadów.