A A A

Odporność na choroby i szkodniki

Odporność na choroby i szkodniki. Jeśli przewiduje się, ze z pewnych powodów nie będzie można sprawnie i w odpowiednich terminach wykonywać zalecanych opryskiwań, to nie należy sadzić odmian wrażli­wych na choroby, jak Mclntosh (bardzo wrażliwa na parch) czy Cortland (bardzo wrażliwa na mączniak). W sadzie nie opryskiwanym regularnie większy dochód dadzą mało smaczne odporne odmiany, jak Idared czy Dobra Szara, niz nadzwyczaj smaczne Mclntosh czy Lukasówka. Są niestety choroby, wobec których sadownik jest bezradny. Należy do nich, między innymi, zaraza ogniowa wyniszczająca drzewa ziarnkowe, zwła­szcza grusze, oraz szarka porażająca śliwy (opisy chorób podaje rozdział „Jak chronić drzewa owocowe przed chorobami i szkodnikami", a wrażliwość odmian na choroby omówiono w rozdziale „Szczegółowy opis odmian"). Producentowi pozostaje więc tylko zrezygnować z uprawy grusz wrażliwych na zarazę ogniową, a z jabłoni sadzić jedynie odmiany mało wrażliwe, do których należy, między innymi, grupa Mclntosha. Nie warto ryzykować uprawy jabłoni odmian wrażliwych jak Idared, Jonatan czy James Grieve. Jeśli chodzi o szarkę — chorobę wirusową śliw przenoszoną przez niektóre mszyce, to pozostaje nam sadzić drzewa odmian odpornych, jak np. wszystkie z grupy renklod, a ograniczyć sadzenie bardzo wrażliwej Węgierki Zwykłej czy Węgierki Włoskiej. Starać się też trzeba zakładać nowe sady śliwowe w odległości około 3 km od nasadzeń starych, a także starannie zwalczać mszyce.